„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Dezvoltarea cercetărilor ştiințifice în condițiile aplicării Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană