„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Audiovizualul prin prisma dreptului de autor - realități şi perspective