„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Crearea şi promovarea brandului țării