„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Susținerea de către stat a întreprinderilor ca instrument de creştere a securității lor economice