„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Răspunderea penală pentru infracţiunea de omor săvârșit în stare de afect