„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

Conţinut

Atitudinile artistice ca parte a culturii artistice a liceenilor