„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Strategia calităţii: o exigenţă în atestarea personalului știinţific și știinţifico-didactic