„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Drepturile exclusive asupra mărcii de produs sau de serviciu și limita acestora