„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Învățarea creativă – fundamentul pregătirii inginerului viitorului