„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Consolidarea capacităților instituțiilor de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală din Republica Moldova