„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Aspecte delimitative ale infracțiunii de fals în acte publice și a celei de fals al probelor