„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Reflecţii privind managementul procesului de creare a valorii intelectuale în condiţiile aplicării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Republica Moldova