„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Panorama de Brevet – aplicaţie inedită privind invenţiile, brevetele şi inventatorii