„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Inovaţiile deschise: precondiţiile apariţiei şi strategiile acestora