Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

09/11/2020

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege pentru modificarea și completare a unor acte legislativeprin care urmează a fi operate modificări în Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe și în Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în scopul perfecționării cadrului normativ din domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe, precum și necesității armonizării prevederilor legislației din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe la reglementările acquis-ului comunitar relevant.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 25 septembrie 2020, în format electronic, la adresa: dina.antoci@agepi.gov.md.

Persoana de contact: Dina Antoci, consultant, Secția Legislație, tel: (022) 400562.