2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Anunț privind inițierea elaborării proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

11.09.2020

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală anunță inițierea procesului de elaborare a proiectului de Lege pentru modificarea și completare a unor acte legislativeprin care urmează a fi operate modificări în Legea nr. 139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe și în Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în scopul perfecționării cadrului normativ din domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe, precum și necesității armonizării prevederilor legislației din domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe la reglementările acquis-ului comunitar relevant.

Propunerile urmează a fi transmise până la data de 25 septembrie 2020, în format electronic, la adresa: dina.antoci@agepi.gov.md.

Persoana de contact: Dina Antoci, consultant, Secția Legislație, tel: (022) 400562.