2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Rezultatele controlului general anual al activității Oficiului Republican al Dreptului de Autor (ORDA)

10.01.2017

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI), în perioada 21 septembrie – 02 noiembrie 2016, a efectuat controlul general anual privind activitatea ORDA pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2015, în rezultatul căruia, Comisia de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe a întocmit Actul de control nr. 12/3 din 14.12.2016 privind controlul general anual al activității Oficiului Republican al Dreptului de Autor (ORDA) pentru perioada 01.01.2014-31.12.2015.

Urmare a analizei și generalizării informației prezentate de ORDA pe parcursul efectuării controlului, Comisia de control a propus ORDA examinarea Actului de control în regim prioritar în cadrul celei mai apropiate ședințe a Consiliului, în scopul întreprinderii măsurilor de înlăturare a neconformităților depistate și de evitare a acestora pe viitor, precum și implementarea următoarelor recomandări, cu informarea ulterioară a AGEPI despre acțiunile întreprinse în acest sens:

Cu referire la Statutul ORDA:

  • modificarea prevederii cu privire la desfășurarea Adunării Generale cu includerea mențiunii referitoare la desfășurarea ședințelor anual, întrucât convocarea acesteia o dată la 4 ani, nu corespunde obligațiilor necesare a fi exercitate în mod permanent de către Adunare, în calitate de organ suprem de conducere al ORDA.

Pagina web:

  • crearea unei pagini web cu includerea informațiilor relevante privind activitatea organizației, precum și actualizarea ulterioară a acesteia, în scopul asigurării principiului transparenței.
  • crearea posibilității tehnice pentru membrii ORDA de a-și declara repertoriul în regim online prin intermediul paginii web.

Cu referire la activitatea organelor de conducere și control ale ORDA:

  • asigurarea activității Consiliului prin respectarea prevederilor statutare referitoare la întrunirea în ședințe a Consiliului nu mai puțin de 4 ori pe an.
  • aprobarea anuală de către Adunarea generală a Rapoartelor Cenzorului privind controlul activității economico-financiare a ORDA.
  • respectarea prevederilor referitoare la procedura de elaborare, semnare și prezentare a Rapoartelor, dărilor de seamă și a altor acte ale organelor de conducere și control.