2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

 

Call-center:
(+373-22) 400500

Anti-corruption line:
(+373-22) 400500

Rezultatele controlului general anual al activității Oficiului Republican al Dreptului de Autor (ORDA)

01/10/2017

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI), în perioada 21 septembrie – 02 noiembrie 2016, a efectuat controlul general anual privind activitatea ORDA pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2015, în rezultatul căruia, Comisia de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe a întocmit Actul de control nr. 12/3 din 14.12.2016 privind controlul general anual al activității Oficiului Republican al Dreptului de Autor (ORDA) pentru perioada 01.01.2014-31.12.2015.

Urmare a analizei și generalizării informației prezentate de ORDA pe parcursul efectuării controlului, Comisia de control a propus ORDA examinarea Actului de control în regim prioritar în cadrul celei mai apropiate ședințe a Consiliului, în scopul întreprinderii măsurilor de înlăturare a neconformităților depistate și de evitare a acestora pe viitor, precum și implementarea următoarelor recomandări, cu informarea ulterioară a AGEPI despre acțiunile întreprinse în acest sens:

Cu referire la Statutul ORDA:

  • modificarea prevederii cu privire la desfășurarea Adunării Generale cu includerea mențiunii referitoare la desfășurarea ședințelor anual, întrucât convocarea acesteia o dată la 4 ani, nu corespunde obligațiilor necesare a fi exercitate în mod permanent de către Adunare, în calitate de organ suprem de conducere al ORDA.

Pagina web:

  • crearea unei pagini web cu includerea informațiilor relevante privind activitatea organizației, precum și actualizarea ulterioară a acesteia, în scopul asigurării principiului transparenței.
  • crearea posibilității tehnice pentru membrii ORDA de a-și declara repertoriul în regim online prin intermediul paginii web.

Cu referire la activitatea organelor de conducere și control ale ORDA:

  • asigurarea activității Consiliului prin respectarea prevederilor statutare referitoare la întrunirea în ședințe a Consiliului nu mai puțin de 4 ori pe an.
  • aprobarea anuală de către Adunarea generală a Rapoartelor Cenzorului privind controlul activității economico-financiare a ORDA.
  • respectarea prevederilor referitoare la procedura de elaborare, semnare și prezentare a Rapoartelor, dărilor de seamă și a altor acte ale organelor de conducere și control.