2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Raportul naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, 2013, ediţia a II-a

23.05.2014

La sfârşitul lunii mai 2014 a ieşit de sub tipar ediţia a II-a a Raportului naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, 2013. Studiul a fost elaborat de către Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală și editat cu suportul Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM). Raportul este singura publicaţie din ţară, care înserează în paginile sale situaţia la zi a contrafacerii şi pirateriei, precum şi evoluţia şi impactul pe care îl au aceste fenomene asupra titularilor de drepturi, consumatorilor, economiei naționale și societății, în general.Studiul include informaţii generale privind subiectul analizat, date statistice privind activitatea autorităţilor publice responsabile de respectarea drepturilor, analiza fenomenului de contrafacere și piraterie în Republica Moldova şi prezintă cele mai importante acţiuni realizate pe parcursul anului 2013 întru prevenirea și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.Grație bunei cooperări dintre Serviciul Vamal, Inspectoratul General de Poliție, Procuratura Generală și Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, studiul conține date complete și veridice.Publicarea raportului se încadrează în eforturile autorităților publice de a dezvolta un sistem echilibrat de protecție a proprietății intelectuale, în conformitate cu Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020.