2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Proprietatea intelectuală, pe agenda Forumului Internațional ”Consolidarea Triunghiului Cunoașterii în Republica Moldova”

24.03.2017

În perioada 23-24 martie curent, în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei (ASEM), s-a desfășurat Forumul Internațional  ”Consolidarea Triunghiului Cunoașterii în Republica Moldova: Pași spre Integrare Europeană prin Educaţie-Cercetare-Inovare”, ediția a III-a. Organizatorul principal al Forumului a fost Centrul de Studii în domeniul Integrării Europene al ASEM.

Ediția TRIANGLE 2017 a fost realizată în cadrul tematicii "Promovarea cooperării Internaționale pentru consolidarea triunghiului cunoașterii în Moldova".

Forumul a reunit studenți, cadre didactice universitare, funcționari publici, grupuri profesionale și reprezentanți ai societății civile, lideri universitari, precum și persoane interesate, care fac parte din învățământul superior și cel de cercetare; reprezentanți ai Consiliului Rectorilor din Republica Moldova; reprezentanți ai instituțiilor de cercetare; autorități publice, antreprenori și tineri cercetători din Republica Moldova.

Programul evenimentului a inclus o serie de discursuri, mese rotunde, seminarii cu prezentări interactive și studii de caz, cu scopul identificării soluțiilor viabile pentru asigurarea bunei funcționări a triunghiului cunoașterii în beneficiul instituțiilor, studenților și absolvenților.

La eveniment au participat și specialiști din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

Astfel, în deschiderea celei de-a doua zile a Forumului, Directorul general AGEPI, Octavian Apostol, a prezentat o informație succintă despre rolul AGEPI în procesul inovațional. “AGEPI susține activ businessul mic și mijlociu aplicând diverse facilități inclusiv suport financiar la brevetarea în străinătate, drept exemplu poate fi menționat scutirile semnificative de taxe acordat la înregistrarea obiectelor de proprietate intelectuală. În continuare, vom depune toate eforturile necesare pentru facilitarea înregistrării drepturilor de proprietate intelectuală și să asigurăm o protecție sporită”, a subliniat Octavian Apostol.

TRIANGLE 2017 a avut loc cu sprijinul Comisiei Europene prin intermediul proiectului INTEGRA "Centrul de excelență Jean Monnet în Studii Europene de Integrare Economică".