2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Proiectul unei noi Legi privind dreptul de autor și drepturile conexe, analizat și discutat în detalii

29.10.2021

În perioada 25-29 octombrie 2021, expertul european, Irina Lucan-Arjoca, a venit la Chișinău pentru a participa la o serie de discuții cu referire la Proiectul unei noi Legi privind dreptul de autor și drepturile conexe. Expertul european a avut întrevederi cu specialiștii Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și reprezentanții organizațiilor de gestiune colectivă, organizațiilor de difuzori, mediului de afaceri și uniunilor de creație.

Irina Lucan-Arjoca a prezentat detaliat practicile și directivele europene în PI și a explicat pe larg propunerile care urmează a fi înaintate Guvernului, așa cum prevede procedura legală.

Urmează ca, în următoarea săptămână, AGEPI să lanseze procedura oficială de consultări, astfel încât cei interesați să poată veni cu eventuale propuneri de modificare a proiectului propus spre dezbateri.

“Îi mulțumim doamnei Irina Luncan-Arjoca pentru implicare, profesionalism și asistență în elaborarea proiectului de lege care vine să fortifice protecția proprietății intelectuale în Republica Moldova, dar și să transpună directivele europene necesare în procesul de integrare a țării în UE. Vă asigur că vom aborda cu mult pragmatism orice idee și inițiativă.”, a subliniat Directorul general al AGEPI, Eugeniu Rusu.

Menționăm că, Irina Lucan-Arjoca, cu suportul proiectului Uniunii Europene “Suport pentru dialogul structurat în domeniul politicilor, coordonarea punerii în aplicare a Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală”, a realizat o misiune de evaluare a Legii RM 139/2010 privind protecția dreptului de autor și drepturilor conexe precum și a proiectului de modificare a Legii 139/2010 aflat în procedură de consultare publică din punct de vedere al conformității legislației naționale cu cadrul regulator european în domeniu.

Misiunea de evaluare, a cărui beneficiar principal este AGEPI, a avut drept scop identificarea legislației Uniunii Europene ce urmează a fi transpusă și a mecanismelor de implementare a acesteia la nivel național în spiritul celor mai bune practici europene.