2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

La AGEPI a avut loc întrunirea anuală a cercetătorilor, inventatorilor și reprezentanților uniunilor de creație din Republica Moldova

24.12.2014

Pe data de 23 decembrie curent, în sala de conferințe a AGEPI, a avut loc întrunirea anuală a cercetătorilor, inventatorilor și reprezentanților uniunilor de creație din republică.

Evenimentul a avut drept scop trecerea în revistă a rezultatelor activității de promovare peste hotarele Republicii Moldova, pe parcursul anului 2014, a realizărilor științifice și inovaționale ale instituțiilor din sfera științei și inovării, precum și învățământ superior din republică.

Cu un cuvânt de salut, în deschiderea reuniunii,  a venit Dna Lilia Bolocan, Directorul General  al AGEPI, prezentând și o informație succintă privind activitățile de promovare  desfășurate de Agenție pe  parcursul anului 2014 în vederea susținerii și promovării realizărilor științifice, inovaționale și din domeniul culturii autohtone peste hotare. Dumneaei a menționat faptul că AGEPI este responsabilă  nu doar de înregistrarea părții tehnice ale unui obiect de proprietate intelectuală, dar este obligată să promoveze inventivitatea, spiritul creativ și talentul atât la nivel local, în țară, cât și peste hotarele ei. Astfel, pe parcursul anului 2014, AGEPI a susținut participarea inventatorilor din țara noastră la 6 expoziții  și forumuri internaționale de invenții, produse și tehnologii noi, printre care cele din România, Elveția și Belgia, la care s-a participat tradițional pe parcursul mai multor ani, dar și la 2 foruri  de invenții noi, din Polonia și Croația, asigurând promovarea mai amplă a realizărilor științifice și inovaționale în spațiul european. La aceste saloane internaționale au fost prezentate 202 lucrări din diverse domenii ale științei și tehnicii, iar 140 din ele au primit distincții la diferite categorii (premii speciale, medalii de aur, argint și bronz), care  reprezintă fondul de aur al creativității și inventivității Republicii Moldova. De asemenea, dna Bolocan a subliniat faptul că la aceste foruri internaționale AGEPI, de asemenea, a oferit anumite distincții (medalii, diplome) celor mai bune lucrări prezentate de inventatorii din alte țări.

În aceeași ordine de idei, dna Lilia Bolocan a specificat printre obiectivele AGEPI pentru anul 2015 se numără extinderea prezenței inventatorilor din republică la saloanele internaționale de invenții organizate în statele europene.

Directorul general  AGEPI a ținut să sublinieze faptul că inventatorii și oamenii de creație din Republica Moldova se bucură de suportul și respectul Organizației Mondiale pentru Proprietate Intelectuală (OMPI), fiind acordate  cu diverse ocazii distincțiile acestei prestigioase instituții internaționale, și anume: Medalia de aur „Inventator remarcabil”, Medalia de aur „Inventator junior”, Trofeul „Întreprindere Inovatoare” și Medalia de Aur pentru Creativitate. În anul curent, la recomandarea comună a AGEPI și Ministerului Culturii,  OMPI a acordat  Medalia de aur pentru Creativitate dlui Igor Cobîleanschi, renumit scenarist și regizor de film, reprezentant al tinerei generații de cineaști din republică, pentru aportul său la promovarea industriei filmului autohton și imaginii Republicii Moldova peste hotare. Prezent la eveniment, dl Cobîleanschi și-a exprimat satisfacția de a fi premiat și recunoscut în Republica Moldova, menționând și importanța protecției proprietății intelectuale în domeniul cinematografiei.

Ulterior, conform programului întrunirii, dl Aurelian Gulea, academician – coordonator al Secției Științe Naturale și Exacte AȘM, a înmânat diplomele și medaliile obținute de către inventatorii din țara noastră la Salonul Internațional  de Inovații, Cercetări și noi Tehnologii de la Bruxelles, Belgia, apreciind, totodată, colaborarea fructuoasă  a Academia  Științe a Moldovei cu AGEPI încă din anul 1994. De asemenea, Dl Gulea a ținut să mulțumească pentru susținerea pe care au avut-o inventatorii din partea Agenției pentru participarea acestora la saloanele internaționale de invenții de la Geneva și Bruxelles de anul acesta.

În continuarea ședinței, dna Lilia Bolocan a înmânat distincțiile obținute de inventatorii din Republica Moldova la Expozițiile Internaționale și Polonia și Croația.

La finalul reuniunii, dna Bolocan a felicitat toți premianții și i-a încurajat să fie mai activi la expozițiile și forumurile din anul 2015 atât pe teritoriul țării, dar mai ales la cele internaționale, deoarece inovațiile reprezintă o provocare pentru omenire și ea trebuie acceptată.