2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Discuții dintre AGEPI și OEB privind examinarea cererilor de brevet

12.10.2022

Specialiștii din cadrul Direcției brevete a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) participă, în perioada 11 – 14 octombrie curent, la 2 sesiuni online de coaching organizate de Oficiul European de Brevete (OEB). Subiectul sesiunilor de îndrumare se referă la brevetarea vehiculelor electrice.

În deschiderea primei sesiuni, Radu David, manager de echipă și examinator din partea OEB, a mulțumit participanților pentru cooperare și interesul manifestat în instruirea continuă și dezvoltarea profesională.

Examinatorii din domeniul brevetării invențiilor urmează să discute cu reprezentanții OEB despre evoluțiile din domeniul tehnologic, strategia de cercetare, procedura de brevetare în domeniul tehnic, să studieze cazuri practice, precum și să abordeze alte teme relevante sferei de activitate.

Sesiunile fac parte din Planul de acțiuni semnat de OEB și AGEPI pentru anii 2022-2023, cu scopul dezvoltării capacităților instituționale ale AGEPI, inclusiv accesul specialiștilor la programele de instruire profesională în domeniul administrării şi examinării brevetelor, organizate de către Academia OEB, precum și susținerea activităților de promovare a inovațiilor.

Republica Moldova cooperează cu Oficiul European de Brevete de peste 25 de ani. OEB a sprijinit și continuă să susțină eforturile Republicii Moldova în procesul de armonizare a sistemului de brevete național la cel european, acordând asistență tehnică și consultanță pentru consolidarea capacităților AGEPI de implementare a sistemului de validare în Republica Moldova.

Amintim că, din 2015, solicitanții străini pot să-și valideze cererile de brevet european și brevetele europene pe teritoriul țării noastre, după intrarea în vigoare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi OEB privind validarea brevetelor europene.

Astfel, brevetele europene beneficiază de aceleași drepturi și protecție legală ca și brevetele naționale eliberate în Republica Moldova.