2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Curs de instruire în domeniul proprietății intelectuale pentru judecători și procurori

08.10.2018

În perioada 8-12 octombrie 2018, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în comun cu Proiectul UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova, organizează cursul de instruire „Protecția proprietății intelectuale în Republica Moldova. Aspecte practice” pentru judecătorii și procurorii antrenați în procesul de formare continuă realizat de către Institutul Național de Justiție (INJ).

Cursul de instruire are drept scop sporirea cunoștințelor reprezentanților sectorului justiției din Republica Moldova privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în contextul examinării litigiilor în domeniul proprietății intelectuale.

În deschidere, Directorul general adjunct AGEPI, Andrei Popa a menționat că instruirea persoanelor din sistemul judiciar în domeniul proprietății intelectuale este extrem de importantă pentru examinarea corectă a litigiilor legate de acest domeniu.

Șeful Proiectului UE ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova, Maximilian Foedinger, a salutat prezența judecătorilor și procurorilor la seminar, menționând că acest curs va îmbogăți practicile participanților în ceea ce privește aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală în instanțele de judecată din Republica Moldova.

În cadrul cursului sunt abordate reglementările naționale și internaționale în domeniu, principiile de bază ale proprietății intelectuale, rolul și esența acesteia în raporturile juridice, formele și limitele de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală, sistemul de drepturi pe care îl generează, precum și aspecte practice privind soluționarea litigiilor ce vizează drepturile de proprietate intelectuală.

Acest curs se înscrie în lista activităților comune planificate de către AGEPI și INJ, în baza Memorandumului de cooperare semnat pe 12 aprilie 2013, care prevede necesitatea promovării cunoștințelor despre sistemul naţional de protecţie şi asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în rândul angajaţilor din sectorul justiţiei al Republicii Moldova. Astfel, în cadrul activităților prevăzute de Memorandumul de cooperare, cele două instituții organizează anual seminarii de instruire în domeniu, inclusiv cu invitarea experților și specialiștilor de peste hotare.