2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI susține brevetarea în străinătate a invențiilor și soiurilor de plante

22.06.2016

Cabinetul de miniştri a aprobat astăzi proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susținerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova.

Proiectul a fost prezentat miniștrilor de către Directorul general adjunct al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Andrei Popa, care a menționat că mecanismul de susţinere a brevetării în străinătate prezintă un element al infrastructurii proprietăţii intelectuale şi al internaţionalizării procesului inovaţional.

Elaborarea acestui proiect vine întru executarea prevederilor Legii privind protecția soiurilor de plante, Legii privind protecția invențiilor și prevederilor art.8 lit. e) din Legea cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, potrivit cărora, AGEPI are dreptul să sprijine brevetarea în străinătate a invenţiilor și a soiurilor de plante, create în Republica Moldova.

Totodată, sporirea capacităţilor de inovare ale instituţiilor de cercetare, ale centrelor universitare şi ale mediului de afaceri prin încurajarea brevetării invenţiilor în străinătate constituie un obiectiv important al Strategiei Naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020, această sarcină fiind extrem de importantă pentru promovarea ştiinţei şi inovării în Republica Moldova şi încadrarea în circuitul inovaţional mondial.

În acest context, realizarea acestui obiectiv, presupune elaborarea unui mecanism funcţional de susţinere a procesului de brevetare, care să asigure atât cadrul normativ, cât și resursele financiare necesare susținerii procesului de brevetare.

Proiectul actului normativ vine să reglementeze mecanismul privind susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova, modul de prezentate a cererilor de sprijin financiar, procedura de examinare şi aprobare a cererilor de acordare a sprijinului financiar, precum şi evidenţa utilizării mijloacelor financiare.

În urma aprobării proiectului, vor putea beneficia de sprijin financiar întreprinderile mici şi mijlocii, organizaţiile din sfera ştiinţei şi de cercetare/dezvoltare, care au solicitat eliberarea unui brevet de invenţie/brevet pentru soi de plantă pe teritoriul Republicii Moldova, pentru acoperirea parţială a cheltuielilor suportate în vederea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante. În cursul aceluiași an calendaristic, sprijinul financiar se va acorda unui solicitant o singură dată, însă suma nu va depăși echivalentul a 3000 Euro, inclusiv comisionul pentru operațiunile bancare.

Conform procedurii stabilite, proiectul a fost examinat şi avizat de către Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Centrul Național Anticorupție și Ministerul Justiției, sugestiile şi propunerile cărora au fost luate în considerare la definitivarea proiectului.