2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

AGEPI și EUIPO la o nouă etapă de colaborare

12.07.2017

La 11 iulie curent, la sediul EUIPO a avut loc Reuniunea bilaterală la nivel de conducere a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în cadrul căreia Antonio Campinos, Director Executiv al EUIPO și Lilia Bolocan, Director General AGEPI au semnat un Memorandum de Înțelegere privind cooperarea bilaterală.  

Semnarea Memorandumului de înțelegere aduce relația dintre cele două oficii la un nou nivel de cooperare care se încadrează perfect în agenda de integrare europeană a Republicii Moldova, fapt ce contribuie la atingerea obiectivelor stabilite de Acordul de Asociere Moldova-UE în domeniul de PI şi susţine integrarea graduală a economiei Republicii Moldova pe piaţa internă a UE.

Astfel, oficiile au decis să extindă colaborarea în domeniul proprietății intelectuale în vederea consolidării sistemelor și serviciilor de PI prin organizarea de acțiuni comune, schimburi de experiență și implementarea unor proiecte comune de integrare a datelor în domeniul mărcilor și designului industrial. Domeniile de cooperare vor include organizarea  seminarelor sau atelierelor de lucru, a cursurilor de instruire online și participarea la activitățile de formare ale fiecărui Oficiu. Memorandumulul presupune și desfășurarea activităților în domeniul asigurării respectării drepturilor de PI precum și abordarea aspectelor economice ale domeniului, inclusiv prin schimb de experiență și informații referitor la impactul economic al industriilor inovative și creative, realizarea unor studii și evaluări.

Memorandumul vine să contribuie la crearea unui parteneriat strategic între cele două instituții, participarea AGEPI la proiectele de dezvoltare implementate de către EUIPO, precum și la facilitarea schimbului de experiență și cunoștințe în administrarea proprietății intelectuale.

Întrunirea a avut loc în cadrul “Săptămânii proprietății intelectuale pentru managerii Oficiilor de Proprietate Intelectuală” care se desfășoară în perioada 10-13 iulie, 2017, la Alicante, Spania.