2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Întâlnire de lucru cu liderul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană

01.10.2021

Administrația Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a avut o întâlnire cu Primoz Vehar, lider al proiectului „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală”, finanțat de Uniunea Europeană.

În cadrul ședinței, părțile au realizat un schimb de opinii și idei cu privire la dezvoltarea strategică a sistemului de proprietate intelectuală și rolul acestuia în încurajarea businessului inovativ, dar și a afacerilor cu produse tradiționale, inclusiv prin promovarea valorificării sistemului Indicațiilor geografice, consolidarea climatului concurențial, precum și alte subiecte de interes.

Directorul general al AGEPI, Eugeniu Rusu, a menționat că: “Ne-am propus ca în următoare perioadă, AGEPI, împreună cu partenerii strategici și suportul Proiectului, să organizăm o serie de evenimente, în cadrul cărora se vor aborda subiecte ce țin de îmbunătățirea legislației în domeniul brevetelor și sănătății publice prin implementarea la nivel național a unui mecanism eficient de acordare a licențelor obligatorii în cazul situațiilor de urgență în sănătate, care se înscrie în măsurile întreprinse de AGEPI în contextul depășirii consecințelor pandemiei COVID 19 și altor situații similare.”

De asemenea, au fost trasate obiective și planuri ambițioase de colaborare care să ajute instituția în optimizarea cadrului legislativ din domeniul PI.

La rândul său, Primoz Vehar a asigurat AGEPI de sprijinul experților UE în ajustarea și elaborarea proiectului de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe inclusiv până la etapa adoptării acesteia de Parlament.

“Ne dorim să profităm de experiența statelor UE, inclusiv a statelor din Balcani, în implementarea directivelor și acquis-ului comunitar în domeniul PI și avansării în procesul de integrare europeană. Vom aprecia  suportul proiectului în special pe domeniile prioritare precum digitalizarea proceselor și creșterea eficienței schimburilor de informații cu instituțiile partenere. Vom depune toate eforturile pentru a păstra intacte aceste relații de colaborare fructuoasă cu reprezentanții UE.”, a subliniat Directorul general al AGEPI.