2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

În anul 2013 s-a înregistrat o creştere semnificativă a numărului de cereri internaţionale de protecţie a invenţiilor, mărcilor, desenelor şi modelelor industriale depuse la OMPI

19.03.2014

Conform informaţiei difuzate de OMPI,  în anul  2013  a fost înregistrată o creştere semnificativă a numărului de cereri de brevet de invenţie depuse pe cale internaţională prin intermediul OMPI, conform Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT), depăşind pentru prima dată, numărul anual de 200.000. Un rol important în această creştere le-a revenit solicitanţilor din Statele Unite ale Americii (SUA) şi Chinei. Cererile internaţionale pentru mărci şi design industrial depuse în anul 2013 au atins, de asemenea, un nivel record.

 Numărul total al cererilor internaţionale de brevete, depuse în anul 2013 conform Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT) – acord de bază în sistemul internaţional de brevetare, administrat de OMPI, a constituit 205.300, ceea ce reprezintă o creştere cu 5,1% comparativ cu anul 2012. Din totalul cererilor depuse conform PCT, 56% revin solicitanţilor din SUA, iar 29% - solicitanţilor din China.

Printre primele 10 ţări cu cea mai mare creştere a numărului de cereri internaţionale depuse prin sistemul PCT în anul 2013 sunt: SUA cu 57239  cereri (cu un spor de 10,8%),  China cu 21516 cereri (+15,6%) şi Suedia – 3960  cereri (+10,4%), care şi-au dublat depunerile faţă de anul precedent, fiind urmate de Japonia cu 43918 cereri; Germania – 17927; Republica Coreea - 12386; Franţa - 7899; Marea Britanie -4865; Elveţia – 4367 şi  Olanda – 4198 cereri.

Cele mai multe cereri de brevet de invenţie, depuse prin sistemul PCT se referă la următoarele 5 domenii tehnice: Maşini şi aparate electrice, energie - 14,897 cereri (cu un spor de 10,9% ); Tehnologii computerizare - 14,684 cereri (+18,1% ); Comunicaţii digitale- 14,059 cereri (+11,3%); Tehnologii din domeniul medicinii - 11,920cereri (+4,8% ), Măsurări  - 7,952 cereri(+8,8% ).

Locul întâi în topul utilizatorilor sistemului PCT i-a revenit companiei japoneze „Panasonic” – cu 2881 de cereri publicate în 2013, depăşind firma „ZTE Corporation” din China.

Universităţile din SUA ocupă 9 poziţii din topul  celor mai active 10 universităţi din lume din punct de vedere a brevetării invenţiilor.  

Detalii: http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_patents_2013.pdf   

 „Aceste noi recorduri de depuneri a numărului cererilor internaţionale de brevet de invenţie  demonstrează importanţa drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul ecosistemului global de inovare”, a declarat dr. Francis Gurry, Directorul General OMPI. „Sistemul internaţional de proprietate intelectuală al OMPI este o parte indispensabilă a ecosistemului mondial de inovare, în măsura în care oferă soluţii economice pentru asigurarea protecţiei activelor de proprietate intelectuală la nivel internaţional”, a adăugat el, remarcând că „PCT rămâne o variantă atractivă pentru businessmeni, deoarece facilitează obţinerea drepturilor de brevet pentru companiile şi inventatorii multor ţări”.

Conform informaţiei publicate de OMPI, în ultimii 3 ani, odată cu creşterea investiţiilor în domeniul de cercetare& dezvoltare, s-a înregistrat o creştere accentuată  a numărului de cereri internaţionale depuse de solicitanţii ce activează în industria de automobile. Astfel, în topul celor 500 solicitanţi  care au depus cereri  pe calea PCT figurează 13 companii producătoare de automobile.

Depunerea cererilor internaţionale de înregistrare a mărcilor prin sistemului de la Madrid, în anul 2013, a atins un număr record de 46829 de cereri, ceea ce reprezintă o creştere cu 6,4%, în comparaţie cu  anul 2012. Germania, cu 6822 de cereri, rămâne a fi ţara cu cel mai mare număr de cereri internaţionale depuse conform sistemului de la Madrid, urmează SUA – 6043 de cereri (21,8% din numărul total de cereri) şi Franţa (4239 de cereri).

Dintre cele mai mari 10  întreprinderi care au folosit Sistemul de la Madrid în anul 2013 sunt: Compania elvețiană „Novartis AG” este în fruntea topului cu 228 de cereri depuse pentru  înregistrarea internațională a mărcilor, urmată de „Zentiva Group”, Republica Cehă, (114 cereri), „Egis Gyógyszergyár”, Ungaria (111 cereri), „L’Oréal”, Franța (109 cereri) şi „Boehringer Ingelheim Pharma”, Germania (107 cereri). Menționăm că întreprinderile din țările UE conduc clasamentul primelor 50 de state cu cele mai multe cereri de înregistrare internațională a mărcilor depuse. Doar şase companii non-europene se află printre primele 50: „Apple” (48), „Microsoft” (48), „Hyundai Motor” (37), „Avon Products” (31), „Takeda Pharmaceutical” (29) şi  „Universal Entertainment”. Detalii: http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2014_755_a.pdf#annex7

Prin procedura internaţională de înregistrare a mărcilor, în topul preferinţelor  sunt  următoarele  5 clase de produse şi servicii conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor de la Nisa: Clasa 09: Calculatoare & electronică  -19,978 cereri (cu un spor de 4.0%);  Clasa 35: Servicii pentru business  - 8,432 (+6.6%), Clasa 42: Servicii tehnologice - 6,112 cereri (+2.4%); Clasa 25: Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru acoperit capul- 5,688 cereri (+4.0%) şi Clasa 05: Produse farmaceutice& medicinale - 5,381cereri (+9.0%).

Detalii  la: http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_marks_2013.pdf

Depunerea cererilor de înregistrare internaţională a desenelor şi modelelor industriale prin sistemul de la Haga, de asemenea, a atins un număr semnificativ în anul 2013, constituind 2990 de cereri, cu 14,8%  mai multe decât în anul 2012. Primii trei utilizatori ai sistemului de la Haga – Elveţia, Germania şi Italia – au constituit 58% din totalul cererilor depuse în anul 2013. Printre ţările în curs de dezvoltare, Turcia (70 de cereri) este ţara care a depus cel mai mare număr de cereri de înregistrare a desenelor/modelelor industriale conform sistemului de la Haga, urmează Bulgaria (22) şi China (18). 

Elveţia, cu 662 de cereri, a depăşit Germania – 643 de cereri, devenind cel mai mare utilizator al sistemului de la Haga, iar întreprinderea elveţiană „Swatch AG” rămâne principalul depunător după numărul de cereri depuse conform sistemului de la Haga – 113 cereri.

În topul primilor 10 utilizatori ai sistemului de la Haga, Italia (+121,7%) şi Norvegia (+105,9%) au avut cea mai mare pondere dintre cele mai multe cereri depuse în anul 2013, în timp ce Suedia (+5,8%), Franța (+4,9%), Olanda (+4,6%) și Turcia (+2,8%) au înregistrat scăderi. http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/pr_2014_755_a.pdf#annex9.

Cele mai solicitate 5 clase conform Clasificării internaţionale a desenelor şi modelelor internaţionale de la Locarno, menţionate în cererile internaţionale sunt:Clasa 09: Ambalaje şi recipiente – cu 297cereri (cu un spor de 15.6%); Clasa 10: Ceasuri şi alte aparate şi instrumente de măsură – cu 297 cereri (+22.7%); Clasa 06: Mobilier – cu 230 cereri (+15.6%); Clasa 12: Mijloace de transport  - cu 210 cereri(+1.4%); Clasa 07: Articole de menaj – cu 170 cereri (+6.9%).

Detalii: http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/docs/infographics_designs_2013.pdf 

Date statistice ale OMPI privind cererile  internaţionale depuse prin sistemele PCT, Madrid şi Haga pot fi accesate la:

http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/fr/documents/pr_2014_755_a.pdf#annex1 

 Menţionăm în acest context că în anul 2013, solicitanţii din Republica Moldova au depus prin intermediul AGEPI, în calitate de oficiu receptor, 1 cerere de brevetare peste hotare pe calea PCT. În anul precedent au fost depuse 7 cereri de brevetare în străinătate (3 – pe calea PCT şi 4 – pe calea Convenţiei Eurasiatice de Brevete (OEAB). Tot în anul 2013, AGEPI, în calitate de oficiu al ţării de origine a expediat la OMPI 61cereri de înregistrare pe cale internatională a  mărcilor, depuse de către solicitanţii naţionali  prin  Sistemul de la Madrid (cu 13 mai puţine decât în anul precedent).