„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Sub-franchisingul – modalitate de transmitere a obiectelor de proprietate industrială