„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală, știință și educație

Conţinut

Securitatea economică naţională în contextul globalizării