Revista "Intellectus". Informație generală

ISSN 1810-7079 – pe suport hârtie

ISSN 1857-0496 – pe CD-ROM

Apare din 1995.

Periodicitate trimestrială.

Tirajul – 75-100 de exemplare pe suport hârtie și pe CD-ROM – la solicitare.

Limba de publicare – româna, deschisă pentru publicaţii în limbile engleză, franceză şi rusă.

Versiunea online: http://www.agepi.md/ro/publication/49

Fondator: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI)

Editor: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.

Coeditor: Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA).

Conform Hotărârii comune a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei și Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare nr.93 din 18 iulie 2017 „Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării și clasificării revistelor științifice de profil”, Revista „Intellectus” este acreditată în categoria de clasificare C la profilurile: științe juridice; științe inginerești și tehnologii; științe biologice; științe chimice; științe economice. (În anul 2017 au fost publicate 33 de articole științifice).

AGEPI, în calitate de fondator şi editor, şi CNAA, în calitate de coeditor al publicaţiei, susţin politica Accesului Deschis şi îşi asumă obligaţia de a oferi acces la Revista „Intellectus”, care se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis (Open Acces).

Accesul online la textul integral al revistei este deschis din anul 2012.

Revista permite autorilor să deţină drepturile de autor, fără restricţii. Revista oferă Acces Deschis (Open Acces) online la textul integral al articolelor, permite reutilizarea şi mixarea (citirea, descărcarea, copierea, imprimarea, distribuirea) conţinutului său în conformitate cu licenţa (CC BY).

Creative Commons License

Creative Commons Attribution License

The Creative Commons Attribution License (CC-BY) allows users to copy, distribute and transmit an article, adapt the article and make commercial and non-commercial use of the article, as long as the author is properly attributed. Authors grant the MSU a license to publish the article and identify itself as the original publisher. Authors also grant any third party the right to use the article freely as long as its original authors, citation details and publisher are identified.

Articolele ştiinţifice sunt supuse unei recenzări duble şi oarbe.

Revista „Intellectus” nu aplică APC şi nu percepe taxe pentru depunerea, procesarea şi publicarea lucrărilor.

Articolele publicate în Revista „Intellectus” sunt stocate în Biblioteca ştiinţifică electronică a Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI): Instrumentul Bibliometric Naţional (IBN) şi pot fi accesate la: https://ibn.idsi.md/ro/intellectus.

Revista „Intellectus” urmărește reflectarea multilaterală și competentă a aspectelor proprietății intelectuale, elucidarea prevederilor legislației naționale și internaționale în domeniul PI, publicarea unor materiale științifice și metodologice, punerea la dispoziția publicului a informației privind tezaurul intelectual al Republicii Moldova etc. Revista tratează, de asemenea, aprofundat procedurile de dobândire a protecției proprietății intelectuale, relevă mecanismul realizării și respectării drepturilor, exploatării obiectelor de PI, publică studii semnate de cercetători din diverse domenii ale științei, economiei și tehnicii.

Revista a fost difuzată, în perioada 1995-2008, prin sistemele centralizate „Poșta Moldovei” și „Moldpresa”, precum și direct prin intermediul bibliotecii AGEPI. Din 2008 se difuzează doar prin biblioteca AGEPI. Este expediată cu titlu gratuit institutelor AȘM, bibliotecilor universitare, Bibliotecii Naționale, în 17 biblioteci raionale cu care sunt realizate acorduri de colaborare, precum și Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci din România, redacției Revistei de proprietate industrială din România, Universității „Gh. Asachi” din Iași, oficiilor de PI din Ucraina și Federația Rusă şi altor organizaţii internaţionale. Revista este inclusă în Baza de date internațională VINITI - Rusia și este plasată sistematic pe site-ul AGEPI: www.agepi.gov.md.

Consiliul ştiinţific: dr. L. BOLOCAN (preşedinte), dr. hab. A. BURUIAN (vicepreşedinte), acad. Gh. DUCA, acad. B. GAINA, acad. V. RUDIC, membru cor. C. GAINDRIC, dr. hab. I. BLIZNETZ (Federaţia Rusă), prof. dr. Emil BURZO (România), dr. hab. Gh. AVORNIC, dr. hab. V. DULGHERU, prof. dr. hab. Maciej KOLWAS (Polonia), prof. dr. Hubert SCHERRER (Franţa), dr. hab. N. TARAN, dr. hab. P. ŢIBULIOV (Ucraina), dr. D. CHIROŞCA, dr. I. HOLBAN, dr. Sv. MUNTEANU, dr. V. ROŞ (România), dr. I.G. SANDU (România), dr. I. ŢÎGANAŞ, dr. V. VOLCINSCHI.