A A A

Intellectus

„Intellectus” – este revista de proprietate intelectuală care apare cu regularitate din anul 1995 cu o periodicitate trimestrială (ISSN 1810-7079 - pe suport hârtie și ISSN 1857-0496 – pe CD). Conform Hotărârii comune a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică (CSȘDT) al AȘM și Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA) nr. 3 din 30 ianuarie 2014 „Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării și clasificării revistelor științifice de profil”, revista „Intellectus” a fost acreditată în categoria de clasificare B, la profilurile drept, tehnică, biologie, chimie și economie.

 • Informație generală

  ISSN 1810-7079 – pe suport hârtie 
  ISSN 1857-0496 – pe CD-ROM 
  Apare din 1995. 
  Periodicitate: trimestrială. 
  Fondatori: AGEPI, CSȘDT, CSA. 
  Editor: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. 
  Coeditor: Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare.

  Conform Hotărârii comune a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al AȘM și Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare nr. 3 din 30 ianuarie 2014 „Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării și clasificării revistelor științifice de profil”, revista „Intellectus” este acreditată în categoria de clasificare B, la profilurile drept, tehnică, biologie, chimie și economie.

  Consiliul științific: O. APOSTOL (președinte), acad. V. CANȚER (vicepreședinte), acad. Gh. DUCA, acad. B. GĂINA, acad. V. RUDIC, membru cor. C. GAINDRIC, dr. hab. I. BLIZNETZ (Federația Rusă), prof. dr. Emil BURZO (România), dr. hab. Gh. AVORNIC, dr. hab. A. BURIAN, dr. hab. V. DOROGAN, dr. hab. V. DULGHERU, prof. dr. hab. Maciej KOLWAS (Polonia), prof. dr. Hubert SCHERRER (Franța), dr. hab. N. TARAN, dr. hab. P. ȚIBULIOV (Ucraina), dr. D. CHIROȘCA, dr. I. HOLBAN, dr. Sv. MUNTEANU, dr. V. ROȘ (România), dr. I.G. SANDU (România), dr. I. ȚÎGANAȘ, dr. V. VOLCINSCHI.

  Colegiul de redacție:

  Președinte – O. APOSTOL

  Membri:

  Drept de autor și drepturi conexe – responsabil dr. I. ȚÎGANAȘ
  Proprietate industrială – responsabili dr. Sv. MUNTEANU, T. JOVMIR 
  Apărarea drepturilor de PI, Jurisprudență – responsabili A. MOISEI, R. POPESCU 
  Economia PI – responsabil dr. Iu. BADÂR 
  Inovare și transfer tehnologic – responsabili dr. Iu. BADAR, T. JOVMIR 
  Tehnologii informaționale și PI – responsabil O. BEICU, N. DIMOV 
  Comunicări științifice – responsabili dr. Sv. MUNTEANU, dr. M. ROJNEVSCHI 
  Cercetarea și potențialul uman – responsabil dr. hab. T. MUNTEANU 
  Calitatea cercetării și învățământului superior – responsabil dr. hab. V. MINCIUNA 
  Practica internațională în atestare și acreditare – responsabil dr. hab. V. PERJU 
  Proces editorial – responsabil I. DIVIZA 
  Design, coperta, tehnoredactare – R. ȚURCANU, L. PATRAȘCO

  Rubrici: EDITORIAL; DREPT DE AUTOR ȘI DREPTURI CONEXE; PROPRIETATE INDUSTRIALĂ; APĂRAREA DREPTURILOR DE PI; ECONOMIA PI; PRACTICA INTERNAȚIONALĂ; INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC; LA CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU ACREDITARE ȘI ATESTARE; PROPRIETATEA INTELECTUALĂ ȘI FACTORUL UMAN; TEHNOLOGII INOVATIVE; COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE; JURISPRUDENȚĂ; NOUTĂȚI EDITORIALE ÎN DOMENIUL PI ȘI AL INOVĂRII etc.

  Revista "Intellectus" urmărește reflectarea multilaterală și competentă a aspectelor proprietății intelectuale, elucidarea prevederilor legislației naționale și internaționale în domeniul PI, publicarea unor materiale științifice și metodologice, punerea la dispoziția publicului a informației privind tezaurul intelectual al țării etc. Revista tratează, de asemenea, procedurile de dobândire a protecției proprietății intelectuale, relevă mecanismul realizării și respectării drepturilor, exploatării obiectelor de PI, publică studii semnate de cercetători din diverse domenii ale științei, economiei și tehnicii.

  Publicația a apărut sistematic, cu periodicitatea de 4 ori pe an, în perioada 1995-2014, fiind editate în total peste 80 de numere, cu un volum de 110-130 pagini fiecare număr, format A4. Tirajul: 75-100 de ex. pe suport hârtie și pe CD-ROM – la solicitare.

  Revista s-a difuzat până acum prin sistemul centralizat “Poșta Moldovei” și “Moldpresa”, precum și direct prin intermediul bibliotecii AGEPI. Din 2008 se difuzează doar prin biblioteca AGEPI. Se expediază cu titlu gratuit la institutele AȘM, la bibliotecile universitare, la Biblioteca Națională, la 17 biblioteci raionale cu care avem acorduri de colaborare, precum și la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, la redacția Revistei de proprietate industrială din România, la Universitatea “Gh. Asachi” din Iași, la oficiile de PI din Ucraina și Federația Rusă etc. Revista este inclusă în Baza de date internațională VINITI și este plasată sistematic pe site-ul AGEPI www.agepi.gov.md.

  Adresa redacției: 
  Republica Moldova, 
  MD-2024, mun. Chișinău, 
  str. Andrei Doga 24, bl.1, 
  Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) 
  Redacția revistei "Intellectus”, birou 1/7, 0/5.

  Tel. (37322) 400-589, 400-586. 
  e-mail: press@agepi.gov.md sau ion.diviza@agepi.gov.md.

 • Cerințe pentru autorii revistei "Intellectus"

  Consecutivitatea amplasării materialelor în lucrarea prezentată pentru publicare
  Titlul lucrării, prenumele și numele autorului(ilor), textul, bibliografia, rezumatul, informația despre autor(i). Lucrarea se prezintă în format electronic și pe hârtie. Originalul lucrării trebuie să fie semnat de către toți autorii, indicându-se data prezentării (revizuirii) articolului.

  Limbile de publicare 
  Lucrările pot fi prezentate în limbile română, rusă, engleză, franceză sau germană.

  Volumul lucrării 
  Până la 10 pagini formatul A4. Textul lucrării se scrie cu fontul Times New Roman, mărimea 14 pt, interval 1,5, marginea de sus a foii - 25 mm, de jos – 25 mm, din stânga – 25 mm, din dreapta – 25 mm. Rezumatul în trei limbi: română, rusă și engleză, precum  și informația despre autori – la discreție.

  Cerințe către conținutul și structura lucrării 
  Se expun clar și logic cercetările științifice noi și originale, realizate de către autori. Lucrarea include: introducere, formularea problemei investigației, metodele și procedurile utilizate, rezultatele, concluzii și lista bibliografiei.

  Cerințe privind redactarea 
  Se vor accepta lucrările culese în redactorul Word for Windows (versiunea nu mai veche de 6).

  Rezumatul 
  Este obligatoriu și se plasează la sfârșitul lucrării în cel puțin trei limbi: română, rusă și engleză. Volumul rezumatului – până la 40 de cuvinte. Pentru autorii străini rezumatul în limba română nu este obligatoriu.

  Figurile 
  Vor fi prezentate în versiune alb-negru. Se numerotează și se prezintă denumirea sub fiecare figură.

  Tabelele 
  Titlurile tabelelor se plasează deasupra, în dreapta de la centru. În text se va face, în mod obligatoriu, referință la fiecare figură și tabel.

  Formulele 
  Se culeg în redactorul Word for Windows. Formulele se numerotează cu paranteze rotunde, iar cele voluminoase se amplasează în mai multe rânduri.

  Referințe 
  Lista bibliografiei se plasează la sfârșitul materialului în ordinea de referință în text și se prezintă în limba originalului. Sursele bibliografice se dau în forma standard: nume, prenume, titlu, publicație etc. Referința se notează cu cifre în paranteze pătrate.

  În informația despre autori se include numele și prenumele, locul de muncă, funcția, gradul științific, domeniul de activitate științifică, telefonul de la serviciu și domiciliu, e-mailul. 

  În redacția revistei se prezintă:

  1. Materialele articolului:
   • pentru autorii din Republica Moldova: două exemplare ale articolelor, tipărite la imprimantă laser, și fișierele cu textul articolului se aduc personal, varianta electronică se transmite și prin e-mail;
   • pentru autorii străini: fișierele cu textul articolului se transmit prin poștă electronică;
  2. Informații despre autori, inclusiv o fotografie de tip portret a fiecărui autor.

  Informația se prezintă în formatul Word for Windows (versiunea nu mai veche de 6.0).

  Fișierele cu textul lucrării și datele despre autori se pot trimite prin poșta electronică arhivate: RAR/ZIP – arhive.

  Lucrările care nu corespund cerințelor nu se publică. Lucrările și dischetele nu se remit autorilor.

  Anul Numărul publicației
  123456
  2017123
  20161234
  20151234
  20141234
  20131234
  20121234
  20111234
  20101234
  20091234
  20081234
  20071234
  20061234
  20051234
  20041234
  20031234
  20021234
  2001123456