„Intellectus”, Revistă de proprietate intelectuală

„Intellectus” – este revistă de proprietate intelectuală care apare cu regularitate din anul 1995 cu o periodicitate trimestrială (ISSN 1810-7079 - pe suport hârtie și ISSN 1857-0496 – pe CD). Conform Hotărârii comune a Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei și Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare nr.93 din 18 iulie 2017 „Cu privire la aprobarea rezultatelor evaluării și clasificării revistelor științifice de profil”, Revista „Intellectus” este acreditată în categoria de clasificare C la profilurile: științe juridice; științe inginerești și tehnologii; științe biologice; științe chimice; științe economice. Revista este inclusă în Baza de date internațională VINITI – Rusia.