Revista "Intellectus". Colegiul de redacţie

Preşedinte – dr. L. BOLOCAN

Membri:

Drept de autor şi drepturi conexe – responsabili A. POPA;

Proprietate industrială – responsabili dr. Sv. MUNTEANU, dr. S. LEVIŢCHI, A. GUŞAN;

Apărarea drepturilor de PI, Jurisprudenţa – responsabili D. STICI, R. POPESCU;

Economia PI, Inovare şi transfer tehnologic – responsabil dr. Iu. BADÂR;

Tehnologii informaţionale şi PI – responsabil O. BEICU;

Comunicări ştiinţifice – responsabili dr. Sv. MUNTEANU, dr. M. ROJNEVSCHI;

Calitatea cercetării şi învăţământului superior – responsabil dr. hab. V. MINCIUNĂ;

Practica internaţională în atestare şi acreditare – responsabil dr. hab. V. PERJU;

Proces editorial – responsabili I. DIVIZA, ȘT. SECAREANU;

Coperta, design, tehnoredactare – L. PATRAŞCO.        

Rubrici: EDITORIAL/EVENIMENT; PROPRIETATE INDUSTRIALĂ; DREPT DE AUTOR ŞI DREPTURI CONEXE; APĂRAREA DREPTURILOR DE PI; ECONOMIA PI; PRACTICA INTERNAŢIONALĂ; INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC; ASPECTE ALE INTEGRĂRII EUROPENE ÎN DOMENIUL PI; LA CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU ACREDITARE ŞI ATESTARE; TEHNOLOGII INOVATIVE; COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE; DIN ISTORIA INVENȚIILOR: DE LA IDEE – LA IMPLEMENTARE etc.