În atenția titularilor de drepturi de autor și conexe!

09/23/2019

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) informează titularii de drepturi care nu au calitatea de membru al unei organizații de gestiune colectivă şi nici nu i-au încredinţat, în vreun alt mod, drepturile în gestiune, despre posibilitatea de a beneficia de dreptul legal la remunerație pentru valorificarea creațiilor.

În acest scop, titularii menționați urmează a se adresa  la AN ”COPYRIGHT”, desemnată de către AGEPI, în conformitate cu Deciziile nr. 7/258 din 31.01.2015, nr. 10/3269 din 29.12.2015, nr. 20/872 din 26.04.2018 și nr. 26/1618 din 24.07.2019 (publicate în Monitorul Oficial nr. 29-32 din 06.02.2015, nr. 2-12 din 15.01.2016, nr. 142-148 din 04.05.2018 și nr. 246-248 din 02.08.2019), să gestioneze drepturile acestora, începând cu anul 2015.

Atragem atenția asupra faptului că achitarea remunerației către titularii de drepturi se efectuează proporţional cu valorificarea reală a operelor şi/sau a obiectelor drepturilor conexe, titularii de drepturi urmând să prezinte AN ”COPYRIGHT”, în mod obligatoriu, repertoriul deținut, în vederea stabilirii indicilor de utilizare a creațiilor, conform Rapoartelor de monitorizare.

Pentru informații detaliate cu privire la modul de beneficiere de remunerație pentru valorificarea creațiilor, vă adresați direct AN ”COPYRIGHT” (mun. Chișinău, bd. Mitrop. Gavriil Bănulescu-Bodoni nr. 45, of. 316, tel.: 069109889, www.copyright.md).