2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Vizita de documentare a evaluatorului OMPI la Chisinau

28.08.2012

In scopul acordarii suportului pentru evaluarea implementarii Proiectului OMPI Perfectionarea capacitatilor institutionale si de utilizare a PI la nivel national, subregional si regional”, proiect prin care Republica Moldova a beneficiat de asistenta tehnica si metodologica pentru elaborarea Strategiei Nationale in domeniul Proprietatii Intelectuale pentru anii 2012-2020, in perioada 20-22 august 2012, la Chisinau a avut loc vizita de documentare a dlui Fredrick Sisule MUSUNGU, evaluator extern al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (OMPI).

Pe parcursul acestei misiuni, dl Fr. S. Musungu a avut o serie de intrevederi cu expertii de la AGEPI, responsabili de componentele Proiectului Strategiei Nationale in domeniul Proprietatii Intelectuale, cu reprezentantii autoritatilor publice responsabile de realizarea drepturilor de PI, inclusiv din cadrul Directiei investigare fraude a Ministerului Afacerilor Interne, Directiei control si destinatii vamale a Serviciului Vamal.

De asemenea, evaluatorul OMPI s-a intrunit cu mandatarii autorizati din Republica Moldova, reprezentantii USMF „N. Testemitanu”, Sectia noi tehnologii si transfer tehnologic.

Raportul de evaluare a Proiectului va fi prezentat statelor membre OMPI in cadrul Adunarii Generale care va avea loc in octombrie curent.

Mentionam ca in cadrul implementarii Proiectului OMPI, urmare interviurilor detaliate efectuate cu peste 50 de institutii, agenti economici, ONG etc., expertii OMPI au identificat obiectivele prioritare si actiunile specifice pentru atingerea lor si au formulat recomandari privind elaborarea Strategiei Nationale in domeniul Proprietatii Intelectuale a Republicii Moldova.