2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice, subiect de discuții în cadrul unui seminar internațional

12.10.2018

Pe 12 octombrie, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în comun cu Proiectul UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova, au organizat Seminarul internațional „Comercializarea obiectelor de proprietate intelectuală la universitățile și instituțiile de cercetare din Uniunea Europeană și Republica Moldova”. Evenimentul a avut drept scop sporirea gradului de informare a reprezentanților universităților şi instituțiilor de cercetare referitor la gestionarea proprietății intelectuale și comercializarea obiectelor de proprietate intelectuală.

În deschidere, Directorul general AGEPI, Lilia Bolocan a subliniat importanţa tematicii legate de rolul proprietăţii intelectuale şi de pregătirea specialiştilor în transferul de tehnologie în asigurarea premiselor pentru un impact favorabil asupra economiei. “Seminarul actual vine în ajutorul universităților și instituțiilor de cercetare cu informații valoroase comunicate de către specialiști din țară și experți de peste hotare cu privire la protecția, managementul și comercializarea rezultatelor muncii intelectuale. Elaborarea de noi informaţii, cunoştinţe şi invenţii reprezintă punctul de pornire al procesului inovaţional, al cărui componentă fundamentală este creativitatea. Principalii generatori ai cunoştinţelor şi inovaţiilor în Republica Moldova sunt: instituţiile de cercetare academice şi de ramură; centrele universitare cu profil tehnic, în domeniul ştiinţelor exacte şi ştiinţelor naturii; mediul de afaceri; inventatorii şi oamenii de creaţie artistică şi tehnică, în calitate de persoane fizice. Obiectivul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală pentru universităţi trebuie să fie orientat spre încurajarea transferului de cunoștințe, aplicarea economică a rezultatelor activităţii de cercetare şi a cunoştinţelor generate, în beneficiul publicului şi pentru a crea valoare, pentru a face funcţia de cercetare mai atractivă şi mai bine promovată. ”, a adăugat Lilia Bolocan.

Prezent la deschiderea evenimentului, Ion Tighineanu, Prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei a menționat că valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice devine tot mai importantă deoarece constituie o sursă de dezvoltare pentru diferite sectoare economice şi sociale și asigură resursele pentru reluarea ciclului de cercetare la un nivel superior prin veniturile care îi revin din cooperarea cu industria sau cu societatea.

În continuare, participanții au abordat un șir de subiecte ce țin de caracteristicile de bază și expertiza în aplicarea Codului bunelor practici al universităților și organizațiilor publice de cercetare privind gestionarea proprietății intelectuale în activitățile de transfer de cunoștințe în UE, mecanisme de suport a rezultatelor cercetării și a comercializării obiectelor de proprietate intelectuală în UE: cazul Austriei și Germaniei și cooperarea dintre titularii din țările Parteneriatului Estic. De asemenea, au fost prezentate diferite studii de caz privind comercializarea obiectelor de proprietate intelectuală. În final, au avut loc discuții privind tendințelele și întrebările actuale privind managementul proprietății intelectuale în universitățile și instituțiile de cercetare din Republica Moldova, precum și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și facilitarea comercializării rezultatelor de cercetare în țara noastră.

Proiectul de asistență tehnică „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” este finanţat de Uniunea Europeană și urmează să fie finalizat în noiembrie 2018.