2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Un pas important pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale de gestiune și valorificare a obiectelor de proprietate intelectuală

19.08.2019

Pe data de 19 august curent, Directorul general interimar al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) Andrei POPA și Președintele Asociației Obștești (AO) „Centrul de Consultanță în Afaceri” Anatolie PALADE au semnat un acord de colaborare în domeniul proprietăţii intelectuale (PI).

Prin semnarea acestui Acord, AGEPI și AO „Centrul de Consultanță în Afaceri” doresc să evidențieze necesitatea şi importanţa dezvoltării abilităților antreprenorilor şi producătorilor locali în domeniul proprietăţii intelectuale, în special pentru înregistrarea mărcilor comerciale, designului industrial și valorificarea potențialului produselor cu indicații geografice, denumiri de origine și al specialităților tradiționale garantate.

Astfel, părțile au convenit să depună toate eforturile necesare pentru a evidenția avantajele și beneficiile aduse de înregistrarea și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, astfel încât acestea să aducă plus valoare economică companiilor.

Părțile își vor consolida eforturile în vederea utilizării eficiente a potenţialului intelectual şi material de care dispun în procesul de promovare a sistemului național de proprietate intelectuală, facilitării accesului la informații de interes reciproc și organizării de acțiuni comune pe subiecte care sunt de competența acestora.

Menționăm că, „Centrul de Consultanță în Afaceri” este o Asociație Obștească, care are drept scop dezvoltarea comunităților rurale și infrastructurii sociale durabile din Republica Moldova, având experiență în consultanţă pentru antreprenori începători şi facilitarea accesării resurselor financiare externe de către întreprinderile începătoare şi fără istorie de credit.