2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Ultimele evoluții în funcționarea sistemului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor

15.12.2016

În cadrul celei de-a 50 sesiuni a Uniunii de la Madrid convocate în cadrul Adunării Generale a statelor membre OMPI în perioada 3-11 octombrie 2016, au fost luate mai multe decizii strategice cu referire la evoluția sistemului de la Madrid.

Pe lângă decizia istorică de a îngheța Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor prin neadmiterea noilor aderări la Aranjamentul citat au mai fost votate și modificări ce se referă la procedurile și prevederile legale aplicabile beneficiarilor, statelor desemnate și Biroului Internațional în procesul de înregistrare a mărcilor pe cale internațională.

Astfel, din data de 01 iulie 2017 vor intra în vigoare modificări ce se referă la regula 12 din Regulamentul Comun de aplicare a Aranjamentului de la Madrid și a Protocolului referitor la acest Aranjament, prin includerea unui nou punct 8(bis) care se va referi la examinarea de către Biroul Internațional a  limitărilor propuse de către solicitant/oficiul țării de origine.

De asemenea, din data de 01 iulie 2017 vor intra în vigoare și modificări cu referire la regula 25 (1)(IV) a Regulamentului Comun cu privire la posibilitatea introducerii modificărilor privind statutul juridic al solicitantului sau cu privire la statul conform legilor căruia a fost constituită persoana juridică și respectiv o modificare în ceea ce privește cuantumul taxelor aplicabile în special p. 7.4

De asemenea, în cadrul Uniunii de la Madrid au fost adoptate anumite modificări ce vor produce efecte începând cu 01 noiembrie 2017. Acestea se referă în special la anumite proceduri pe care le va urma Biroul internațional în ceea ce ține de comunicarea diferitor informații. În special, au fost introduse clarificări cu referire la Comunicările oficiilor părților desemnate transmise prin intermediul Biroului Internațional (regula 23bis) .

Importante modificări ce vor produce efecte din 01 februarie 2019 au fost aprobate de către Uniunea de la Madrid cu referire la acordare posibilității pentru beneficiari de a solicita divizarea înregistrării internaționale fiind stabilite și regulele de bază aplicabile procedurii de divizare a înregistrării internaționale (regula 27bis) .

Așadar, începând cu 01 februarie 2019 titularii înregistrărilor internaționale vor avea posibilitatea să împartă produsele/servciile dintr-o înregistrare internațională în mai multe înregistrări prin divizare. Înregistrările divizionare vor purta numărul înregistrării internaționale însoțit de o literă capitală (de exemplu 1222567A).

De asemenea, începând cu 01 februarie 2019 vor fi aplicate reguli exprese cu referire la unificarea înregistrărilor internaționale (regula 27ter) .

Detalii găsiți în documentele:

MM/A/50/4

MM/A/50/5