2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Statele membre ale OMPI au discutat referitor la protecția mărcilor, designului industrial și indicațiilor geografice

20.05.2021

În perioada 17-19 mai 2021, la Geneva, Elveția, s-a desfășurat cea de a 44-a sesiune a Comitetului Permanent al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI) privind dreptul mărcilor, desenelor și modelelor industriale și indicațiilor geografice (Comitetul  SCT/44). Sedințele au avut loc în regim mixt, cu prezentă în sală și participare on-line.

Conform Agendei în cadrul sesiunii curente a Comitetului SCT au fost discutate mai multe subiecte ce se referă la:

  • protecția designul interfețelor grafice pentru utilizator (GUI);
  • protecția temporară acordată designului industrial la anumite expoziții internaționale;
  • soluționarea conflictelor dintre mărci și numele de domen (DNS)
  • protecția denumirilor de țări și a denumirilor geografice de importanță națională, inclusiv în sistemul numelor de domen (DNS);
  • protecția indicațiilor geografice.

Agenda integrală a Comitetului SCT/44  poate fi accesată la adresa https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_44/sct_44_1_prov_2.pdf .

La Comitetul SCT/44 au participat peste 190 reprezentanți din statele membre OMPI, organizații internaționale guvernamentale și nonguvernamentale. Reprezentantul Republicii Moldova, Simion Levițchi, șef Direcție mărci și design industrial, AGEPI, a participat la ședințe on-line.

Ședința Comitetului SCT/44 a fost deschisă de WANG Binying, Vice-director General al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, care a menționat importanța reuniunii actuale a Comitetului pentru a discuta subiectele conform Agendei. Ea a menționat că în ultimul timp crește interesul întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) pentru proprietarea intelectuală. Este de competența SCT de a facilita utilizarea de către IMM a oportunităților oferite prin sistemele de protecție a mărcilor, desenelor și modelelor industriale.

Subiectul cu referire la convocarea Conferinței Diplomatice referitor la Tratatul în domeniul desenelor și modelelor industriale (DLT) rămâne o prioritate pentru OMPI și urmează a fi discutat în cadul Agunării generale din toamna anului 2021. De asemenea este important de asigurat protecția temporară acordată designului industrial la anumite expoziții internaționale și protecția interfețelor grafice pentru utilizator (GUI) în contextul dezvoltăii domeniului IT.  

Referitor la protecția mărcilor, WANG Binying a menționat că, potrivit Agendei vor fi abordate subiectele referitor la protecția brandurilor de țară în statele membre, protecția denumirilor de țări și a denumirilor geografice de importanță națională.

WANG Binying a invitat statele membre să participe la Expoziția Virtuală dedicată indicațiilor geografice care va fi inaugurată cu ocazia Simpozionului OMPI pentru indicații geografice (6-8 septembrie 2021).

În cadrul reuniunii au fost discutate subiectele pentru o sesiune de informare cu referire la indicațiile geografice, planificată pentru următoarea ședință a SCT.