2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice: gestionarea proprietății intelectuale a muzeelor

17.10.2014

În zilele de 16-17 octombrie 2014 în incinta Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei se desfășoară lucrările ediţiei a XXIV-a a sesiunii anuale de comunicări ştiinţifice în domeniul istoriei şi valorificării patrimoniului muzeal. În cadrul sesiunii a avut loc lansarea a două numere a revistei ”Tyragetia” și au fost prezentate comunicări ştiinţifice  și referate ale cercetătorilor ştiinţifici, profesorilor universitari, muzeografilor din Republica Moldova, Georgia, Ucraina, Franţa, România și Rusia.

Despre gestionarea proprietății intelectuale a muzeelor a prezentat un raport dl Ion Țîganaș, dr. în drept, vicedirector general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). În special, s-a relevat ca în contextul actual, o instituție muzeistică modernă urmează să-și revizuiască strategia de administrare a obiectelor de proprietate intelectuală pe care le deține în proprietate. Necesitatea unei asemenea abordări este dictată de utilizarea în condiții legale a pieselor muzeistice, precum și de oportunitățile de identificare a modelelor de business și a avantajelor economice pe care le oferă sistemul de proprietate intelectuală. Astfel, prin intermediul managementului proprietății intelectuale, obiectele de muzeu pot genera surse suplimentare de venit, iar valorificarea lor nu trebuie să afecteze drepturile terțelor persoane.

Detalii: http://www.nationalmuseum.md/ro/news/aviz_sesiunea_anuala_de_comunicari_stiintifice