2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Semnificația și recunoaşterea notorietăţii mărcilor în Republica Moldova

28.04.2016

Este de neimaginat, astăzi, o lume fără mărci, o lume în care bunurile ce ne înconjoară pot fi identificate ușor atunci când ne dorim să le procurăm. Atașamentul față de produse și servicii se realizează prin intermediul mărcilor și nu de puține ori, acesta duce la individualizarea mărcii care, cu timpul, poate deveni una notorie.

În acest context, apare definiția de marcă notorie care reprezintă un semn sau un simbol cu un grad înalt de distinctivitate larg cunoscută în rândul consumatorilor și posedă valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate în țară sau pe piața mondială.

Marca poate fi recunoscută ca fiind notorie în temeiul Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor conform unei cereri de constatare a notorietăţii sau unei cereri reconvenţionale, depusă la judecătorie în a cărei jurisdicţie este sediul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI). Durata de protecţie a mărcii notorii este nelimitată.

Astfel, în funcție de rezultatul examinării cererii de constatare a notorietăţii mărcii se adoptă o hotărâre privind constatarea notorietăţii sau respingerea cererii.

Datele înscrise în Registrul mărcilor notorii se publică în Buletinul Oficial al Proprietății Intelectuale (BOPI), în termen de 3 luni de la data adoptării hotărârii privind constatarea notorietăţii mărcii.

În prezent, în Republica Moldova sunt recunoscute 27 de mărci notorii, care implică diverse domenii de activitate.