2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar practic privind activitatea inventiva si aplicabilitatea industriala a inventiilor

21.09.2012

In perioada 18-19 septembrie 2012, la AGEPI a avut loc un seminar practic privind examinarea activitatii inventive si aplicabilitatii industriale a solutiilor tehnice prezentate in cererile de brevet de inventie. Seminarul a fost organizat de AGEPI in cooperare cu Oficiul European de Brevete, in cadrul Programului comun AGEPI-OEB pentru anii 2011-2013. Lucrarile seminarului practic au fost moderate de Jan FRIBERT, examinator in Directia tehnologii electrice si electronice a OEB.

Evenimentul a fost destinat examinatorilor din Departamentul inventii si soiuri de plante din cadrul AGEPI.

Participantii la seminar au pus in discutie diverse aspecte ale procesului de examinare a cererilor de brevet de inventie (pasul inventiv si metoda de solutionare a problemei, subiecte in domeniul aplicabilitatii industriale, comunicarea cu solicitantul), precum in modalitatea de protectie a inventiilor implementate prin intermediul calculatorului.

La lucrarile seminarului au participat, de asemenea, examinatori din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci din Romania (OSIM): dna Lavinia Cornea, sef Serviciu examinare de fond electricitate si fizica, si dl Robert Radu, examinatori Serviciu examinare de fond electricitate si fizica, care au prezentat experienta OSIM privind examinarea cererilor de brevet de inventie si subiectele luate in discutie.

Acest seminar s-a incadrat plenar in activitatile desfasurate de AGEPI in domeniul cooperarii multilaterale si bilaterale cu institutiile europene, in special cu OEB. Intrucat Republica Moldova este parte a Tratatului de Cooperare in domeniul Brevetelor si a desemnat OEB in calitate de Autoritate Internationala de Documentare si Examinare Preliminara in baza respectivului Tratat, recunoscand necesitatea aplicarii plenare a standardelor europene si consolidarii protectiei proprietatii industriale in Republica Moldova, AGEPI coopereaza pe plan multilateral cu institutiile europene intru dezvoltarea unui sistem eficient de protectie a brevetelor, similar celui european.