2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Seminar în domeniul proprietății intelectuale pentru doctoranzii și profesorii de la USMF "Nicolae Testemițanu"

03.02.2017

Aproximativ 90 de doctoranzi, studenți și profesori de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” au participat la un seminar de instruire cu genericul „Proprietatea intelectuală – instrument de valorificare a rezultatelor cercetării”, organizat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), pe 2 și 3 februarie curent. Seminarul a avut drept scop familiarizarea participanților cu sistemul național de protecție a proprietății intelectuale.

Pe parcursul seminarului, specialiștii AGEPI au prezentat cadrul normativ-legislativ în domeniul protecției obiectelor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, în special al invențiilor, proprietatea intelectuală ca instrument de valorificare a rezultatelor cercetării, managementul inovațiilor și a proprietății intelectuale în cadrul Universităților. Un rol important în procesul de creare- protecție – valorificare a invențiilor le revine Oficiilor de Transfer Tehnologic (OTT) din cadrul instituțiilor de învățământ. Astfel în cadrul seminarului, participanții au fost familiarizați cu serviciile care pot fi prestate de către aceste oficii, precum și sursele de informare și documentare în domeniul brevetelor, și anume platforma „Panorama de brevet”, creată și gestionată de AGEPI.

Participanții la seminar au fost activi în dezbateri și discuții pe marginea prezentărilor audiate, fiind interesați în special de protecția preparatelor medicamentoase, procedura prevazută de legislația în domeniu pentru protecția invențiilor în Republica Moldova, drepturile oferite de brevetul de invenție etc.

Desfășurarea activităților de diseminare a cunoștințelor privind necesitatea protecției și respectării drepturilor de proprietate intelectuală este parte a procesului de instruire a studenților și doctoranzilor în domeniul proprietății intelectuale, constituind obiectivul principal al Acordului de colaborare dintre AGEPI și USMF "Nicolae Testemițanu", semnat în anul 2009.