2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Se caută cel mai bun elev inovator din Republica Moldova

21.03.2017

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Academia de Științe a Moldovei, Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Universitatea Academiei de Științe a Molodovei și Liceul Academiei de Științe a Moldovei în parteneriat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova anunță lansarea Concursului Cel mai bun elev inovator „GENIUS”, ediția a X-a.

Concursul este organizat cu scopul sporirii interesului tinerilor pentru domeniul ştiinţific şi tehnic, susţinerii, stimulării şi promovării realizărilor tinerilor autori.

Concursul se organizează la următoarele categorii tematice: agricultură şi biotehnologii; ecologie; mecanică; electro-mecanică; tehnologii informaționale; robotică; energie regenerabilă; sănătate şi medicină; știinţe exacte și creație.

La concurs pot participa elevii instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, cu vârsta cuprinsă între 8 și 18 ani. Pentru participare la Concurs sunt acceptate lucrările individuale, dar şi proiectele realizate în echipă de până la 5 membri. Evaluarea lucrărilor va fi efectuată de către Juriul Concursului. Criteriile de jurizare vor fi următoarele:

  • Importanţa şi relevanţa lucrării/ invenției în domeniu;
  • Respectarea rigurozităţii ştiinţifice potrivit vârstei participantului;
  • Complexitatea lucrării/ invenției (nivelul de aprofundare);
  • Nivelul de noutate al lucrării/ invenției prezentate;
  • Designul și claritatea prezentării lucrării/ invenției (vizual și verbal).

Data limită de prezentare a dosarelor este 10 mai 2017:

  • pe suport de hârtie la adresa: MD – 2028, mun. Chișinău, str. Academiei 3/2, (Campusul studențesc, Mediateca)
  • în format electronic la adresa: elev.inovator2017@unasm.asm.md.

Festivitatea de premiere a câștigătorilor va avea loc pe 20 mai 2017, în incinta Liceului Academiei de Științe a Moldovei. Toți participanții vor primi diplome de participare, cadouri și premii bănești.

Informații suplimentare puteți afla la numerele de telefon: (022) 72 71 40; 28 61 07.

Regulamentul cu privire la concurs, precum și fișa de participare pot fi accesate mai jos.