2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

S-au încheiat seminariile privind identificarea produselor, băuturilor şi articolelor de meşteşugărit sub IG, DO sau STG

02.11.2017

Pe 2 noiembrie curent, în incinta Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), s-a desfășurat Seminarul regional cu genericul „Identificarea produselor, băuturilor, bucatelor, obiectelor de meșteșugărit ale Republicii Moldova, potențiale de înregistrat în calitate de Indicații Geografice (IG), Denumiri de Origine (DO) și Specialități Tradiționale Garantate (STG) și dezvoltarea afacerii bazată pe produse tradiționale”. Evenimentul a fost organizat în cadrul Planului de acțiuni de implementare al Proiectului de asistență tehnică al Uniunii Europene „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova, fiind realizat în colaborare cu AGEPI. Activitatea s-a încadrat în seria seminarelor de instruire desfășurate în regiunile de Nord, Sud și Centru ale țării.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, ai societății civile din sectorul agricol şi dezvoltării rurale din raioanele Şoldăneşti, Rezina, Orhei, Teleneşti, Călăraşi, Nisporeni, Hânceşti, Străşeni, Ungheni, Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari, Căuşeni, Ştefan Vodă, Criuleni, Ialoveni şi municipiul Chişinău. Au fost prezenți specialiști din cadrul Direcțiilor Raionale de Agricultură şi Alimentație, ai Filialelor teritoriale ale Camerei de Comerţ şi Industrie, reprezentanți ai oficiilor raionale a Rețelei de Extensiune Rurală, ai Asociaţiei Vitivinicole a Regiunii Geografice Delimitate ”Codru”, ai Asociaţiei Producătorilor de Vinuri cu Indicaţie Geografică Protejată ”Ştefan Vodă", ai Asociaţiei Naţionale a Apicultorilor din Republica Moldova, ai Uniunii Meșterilor Populari din Moldova, ai Asociațiilor pe filiere şi profil și producătorilor agricoli care au fost identificați în cadrul Studiului. De asemenea, a fost prezentă echipa de experți europeni, responsabilă de implementarea proiectului și reprezentanții AGEPI.

Seminarul a fost deschis de Natalia Mogol, șef adjunct al Direcţiei mărci şi design industrial AGEPI, care a relatat beneficiile afacerilor bazate pe indicații geografice și potențialul de dezvoltare, precum și particularitățile de protecție, înregistrare și utilizare a IG, DO și STG în Republica Moldova. Participanții la seminar au adresat întrebări privind pașii și procedurile de colectare și depunere a setului de documente pentru produsele agricole specifice regiunii de centru: mezeluri din carne de porc, brânza de oi şi capră, fructe şi legume livrate în stare proaspătă, pomușoare, bucate tradiţionale, obiecte de meşteşugărit şi artizanat, care ar putea fi înregistrate și promovate sub sistemul indicațiilor geografice.

Yuriy Kapitsa, expertul cheie în domeniul proprietății intelectuale al Proiectului, a vorbit despre suportul acordat de proiect în dezvoltarea sistemului indicațiilor geografice al țării, precum și a subliniat activitatea de identificare a produselor tradiționale potențiale de promovat sub indicații geografice pe plan național și internațional. Expertul a exemplificat valorificarea patrimoniului intelectual şi în special al IG din ţările Uniunii Europene, cât și efectul economic produs de acestea.

La rândul său, expertul UE pe domeniul indicațiilor geografice, ex șef al Departamentului de promovare şi înregistrare a IG la Ministerul Agriculturii din Republica Polonă, Dariusz Goszczyński, a prezentat experiența practică privind identificarea, înregistrarea și dezvoltarea afacerilor bazate pe IG în Polonia, lider pe înregistrări din cadrul țărilor relativ proaspăt aderate la UE. Expertul a subliniat similitudinea mediului de afaceri şi agricol dintre Republica Moldova şi Polonia, unde predominant activează un număr mare de exploatații agricole de talie medie şi mică, pentru care înregistrarea, promovarea şi comerțul cu produse sub simbolul de IG, în primul rând înseamnă asocierea producătorilor şi adoptarea comună a unui caiet de sarcini și elementelor tehnologice asemănătoare. Inițierea identificării şi înregistrării IG creează premize pentru valorificarea produselor tradiționale şi obținerea a unei valoare în plus din comerţul acestora pe piaţa internă și externă.

Seminarul regional a fost moderat de expertul național‚ non-cheie al Proiectului, Anatolie Fala, care a prezentat rezultatele preventive ale „Studiului de identificare a produselor, băuturilor, bucatelor și obiectelor de meșteșugărit potențiale de înregistrat și promovat sub IG, DO sau recunoscute în calitate de STG în regiunile Republicii Moldova” și suportul oferit în acest sens de către Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național de Dezvoltare Agricolă și Rurală. În cadrul Studiului au fost identificate 61 de produse şi obiecte de meșteșugărit cu potențial de înregistrat sub IG, DO și STG, inclusiv din zona de Centru: Plăcinta rece de Șerpeni, Plăcinta Miresei din Crocmaz, Plăcinta de Năpădeni, Sărmăluțe ,,pitice de Lalova”, Brânza de capră din Telița, Salam de Domulgeni, Prune cu miez de nucă în vin roșu de Lalova, Vin de Răscăieți, Pomușoare sublimate de la Ustia, Căpșune de la Sadova, Miere de Codru și de Condrița, Lemn și produse din lemn din Bulboaca și Pohoarna, Împletitul din papură din Mitoc, Ceramică de la Casa Olarului, Ceramică de Iurceni și de Ungheni. 

În cadrul seminarului au fost prezentate produsele agricole și obiectele de meșteșugărit de către antreprenorii și producătorii: Castraveţ Ludmila - produse din pomuşoare MoBery din satul Ustia; Hanganu Sergiu - proprietarul Pensiunii Agroturistice la Hanganu din Lalova ; Buzilă Varvara -  secetar ştiinţific la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală; Costandachi Dumitru - Preşedinetele Uniunii Meşterilor Populari din Moldova; Popa Tatiana - meşter popular, Preşedintele AO "Casa Părintească" din satul Palanca, raionul Călăraşi, Sandu Ghenadie - Directorul executiv al AO "Pomușoarele Moldovei". Ca urmare, seminarul a facilitat discuțiile și schimbul de opinii privind colaborarea eficientă în vederea explorării ulterioare a piețelor locale şi promovării produselor locale pe plan național și internațional.

Proiectul de asistență tehnică EuropeAid/137467/DH/SER/MD „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” a fost lansat în luna noiembrie 2016, cu o perioada de implementare de 2 ani, unul din obiective de bază fiind îmbunătățirea sistemului indicațiilor geografice în Republica Moldova.