2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

S-au încheiat lucrările reuniunii anuale ale statelor membre ale OMPI

16.10.2015

La 14 octombrie, la Geneva, s-a încheiat cea de-a 55-a rundă de reuniuni anuale ale statelor membre ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI). Evenimentul s-a desfășurat în perioada 5-14 octombrie, 2015.

Pe parcursul a 10 zile, reprezentanții celor 188 de state membre ale OMPI au aprobat Programul și Bugetul OMPI pentru bienala 2016-2017 și au înregistrat rezultate notabile pe marginea mai multor subiecte de interes sporit pentru organizație. Astfel, în conformitate cu agenda de lucru consolidată a reuniunii anuale, delegațiile statelor membre:

  • au convenit asupra reînnoirii mandatului Comitetului Interguvernamental pentru Proprietatea Intelectuală și Resurse genetice, Cunoștințe tradiționale și Folclor (IGC) pentru bienala 2016-2017, și adoptării unui program concret de lucru al Comitetului IGC pentru următorii doi ani. Astfel, conform mandatului aprobat, Comitetul IGC își va continua lucrările, inclusiv negocierile bazate pe text, cu scopul de a ajunge la un acord privind elaborarea unor instrumente internaționale juridice în domeniul proprietății intelectuale, care vor oferi o protecție echilibrată și eficientă a resurselor genetice (GR), cunoștințelor tradiționale (TK) și expresiilor culturale tradiționale (TCEs). Mandatul prevede, de asemenea, că suplimentar la activitatea planificată a Comitetului IGC ar putea fi organizate mai multe studii, seminarii și ateliere de lucru. În 2017, Adunarea Generală va lua act de progresele înregistrate și va decide cu privire la convocarea unei Conferințe diplomatice sau continuarea negocierilor pe marginea instrumentelor elaborate de Comitet;
  • au adoptat regulile pentru deschiderea de noi birouri teritoriale/externe ale OMPI, oferind un maxim de trei birouri noi în fiecare dintre perioadele bienale indicate (2016-2017 și 2018-2019) și dând prioritate Africii pentru a găzdui noile birouri în aceste perioade;
  • au convenit asupra convocării Conferinței diplomatice pentru adoptarea Tratatului privind Dreptul Desenelor și Modelelor Industriale, cu scopul de a simplifica procedurile de înregistrare a desenelor și modelelor industriale, în prima jumătate a anului 2017, în funcție de rezultatul sesiunilor a 34-a și a 35-a a Comitetului permanent pentru Dreptul Mărcilor, Desenelor și Modelelor Industriale și al Indicațiilor Geografice (SCT) cu privire la asistența tehnică și posibila includere a cerinței de dezvăluire pentru a asigura protecția activelor tradiționale împotriva delapidării;
  • au adoptat o serie de modificări la Regulamentul PCT pentru a oferi solicitanților un acces și o flexibilitate mai mare și pentru a facilita schimbul de rezultate dintre oficii, precum și la Regulamentul comun a Aranjamentului și Protocolului de la Madrid pentru a face Sistemul de la Madrid mai ușor de utilizat; au luat act de raportul final privind "progresul programului de modernizare informatică", precum și progresele realizate anul trecut în ceea ce privește baza de date privind produsele și serviciile sistemului de la Madrid;
  • au aprobat rapoartele financiare și de audit, politica investițională și politica fondurilor de rezervă revăzute, mandatul Comitetului consultativ independent al OMPI, etc.

De asemenea, pe parcursul reuniunilor, statele membre au luat act de decizia sesiunii Adunării Uniunii de la Lisabona și de rapoartele Comitetului permanent pentru Dreptul de Autor și Drepturile Conexe, Comitetului permanent privind Dreptul Brevetelor, Comitetului permanent pentru Dreptul Mărcilor, Desenelor și Modelelor Industriale și al Indicațiilor Geografice, Comitetului privind Dezvoltarea și Proprietatea Intelectuală, Comitetului coordonator al OMPI ș.a.

Adunarea Generală a avut numeroase rezultate pozitive, și totul, datorită angajamentului extraordinar al statelor membre ale OMPI, a declarat directorul general al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale Francis Gurry, la închiderea reuniunii.

Republica Moldova a fost reprezentată la Adunarea Generală a OMPI de către Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală Octavian Apostol, E.S. Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, reprezentant permanent al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU Victor Moraru, Directorul general adjunct al AGEPI Svetlana Munteanu, secretarul I al Misiunii Republicii Moldova pe lîngă Oficiul ONU Igor Moldovan, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului Dinu Ciocan și membrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului Nicolae Damaschin.

Pe parcursul desfășurării reuniunii, delegația Republicii Moldova a avut întrevederi bilaterale cu Directorul general al OMPI, Francis Gurry, cu Vicesecretarul general al Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV) Peter Button, cu Președintele Organizației Europene de Brevete (OEB) Benoit Battistelli și cu delegația Centrului Național de Proprietate Intelectuală al Georgiei (SAKPATENTI), în cadrul cărora au fost luate în discuție stadiul actual al colaborării bilaterale și prioritățile acestor colaborări pentru următoarea perioadă.

Președinte al rundei actuale de reuniuni anuale ale OMPI a fost Reprezentantul Permanent al Columbiei la Organizația Mondială a Comerțului, E.S. Ambasadorul Gabriel Duque.

Totodată, pe parcursul reuniunii curente, în incinta OMPI s-a desfășurat și un program complex de activități culturale, organizate de către Regatul Thailandei, Republica Cehă, Spania, India, Slovenia, Georgia și Republica Coreea.

Comunicatul de presă al OMPI poate fi accesat la adresa: http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2015/article_0013.html.