2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Rezultatele controlului general anual al activității Asociației Obștești ”ReproMold” (ReproMold)

16.01.2017

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI), în perioada 26 septembrie – 07 noiembrie 2016, a efectuat controlul general anual privind activitatea ReproMold pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2015, în rezultatul căruia, Comisia de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe a întocmit Actul de control nr. 13/4 din 19.12.2016 privind controlul general anual al activității Asociației Obștești ”ReproMold” (ReproMold) pentru perioada 01.01.2014-31.12.2015.

Menționăm că, având în vedere concluziile Comisiei de control expuse în Actul de control nr. 13/4 din 19.12.2016, dat fiind faptul că, pe perioada efectuării controlului, ReproMold nu a respectat obligaţiile sale legale de a prezenta AGEPI documentele indispensabile pentru a verifica corespunderea activităţii organizaţiei cu prevederile legale, luând în considerație Decizia AGEPI nr. 14/3240 din 22.11.2016 (Monitorul Oficial al RM nr. 405-414 din 25.11.2016) cu privire la abrogarea Deciziei AGEPI nr. 3/1566 din 20.09.2013 (Monitorul Oficial al RM nr. 216-220 din 04.10.2013) în partea ce ține de avizarea Asociației ”Drepturi de Autor și Conexe” (AsDAC), reieșind din considerentul că, pe parcursul desfășurării activității sale, ReproMold a exercitat, prin intermediul AsDAC, în temeiul contractelor încheiate între acestea, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile specifice unei organizaţii de gestiune colectivă, Comisia de avizare a organizaţiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor şi/sau conexe din cadrul AGEPI a emis Decizia nr. 15/3561 din 30.12.2016 cu privire la abrogarea Deciziei nr. 3/1566 din 20.09.2013 în partea ce ține de avizarea ReproMold, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 9 - 18 din 13.01.2017.

Prin urmare, odată cu intrarea în vigoare a Deciziei nr. 15/3561, ReproMold nu este în drept să își desfășoare activitatea în calitate de OGC, neîndeplinind prevederile art. 48 alin. (5) lit. b) al Legii nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, conform cărora OGC-ul își desfășoară activitatea doar dacă este avizată de către AGEPI.