2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Rezultatele controlului general anual al activității Asociației Obștești ”Asociația Națională ”Copyright”” (ANCO)

10.01.2017

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI), în perioada 19 septembrie – 31 octombrie 2016, a efectuat controlul general anual privind activitatea ANCO pentru perioada 01.01.2012 – 31.12.2015, în rezultatul căruia, Comisia de control a activității organizațiilor de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor și/sau conexe a întocmit Actul de control nr. 11/1 din 12.12.2016 privind controlul general anual al activității Asociației Obștești ”Asociația Națională ”Copyright”” (ANCO) pentru perioada 01.01.2012-31.12.2015.

Urmare a analizei și generalizării informației prezentate de ANCO pe parcursul efectuării controlului, Comisia de control a propus ANCO examinarea Actului de control în regim prioritar în cadrul celei mai apropiate ședințe a Consiliului, în scopul întreprinderii măsurilor de înlăturare a neconformităților depistate și de evitare a acestora pe viitor, precum și implementarea următoarelor recomandări, cu informarea ulterioară a AGEPI despre acțiunile întreprinse în acest sens:

Cu referire la Statutul ANCO:

  • modificarea sediului organizației, întrucât, conform Raportului privind activitatea ANCO în anii 2012-2015, prezentat AGEPI în cadrul efectuării controlului, sediul ANCO a fost indicat drept str. Bănulescu Bodoni nr. 45, bir. 310, acesta fiind și locul desfășurării activității organizației, ținerii corespondenței etc.;
  • modificarea prevederii cu privire la desfășurarea Adunării Generale cu includerea mențiunii referitoare la desfășurarea ședințelor anual, întrucât convocarea acesteia o dată la 5 ani, nu corespunde obligațiilor necesare a fi exercitate în mod permanent de către Adunare, în calitate de organ suprem de conducere al ANCO;
  • stabilirea expresă a atribuțiilor organelor de control ale ANCO responsabile de elaborarea/întocmirea/semnarea Rapoartelor privind activitatea organizației;

 Cu referire la activitatea organelor de conducere și control ale ANCO:

  • întocmirea anuală a Raportului Cenzorului, care să conțină o analiză a activității economico-financiare a organizației, cu constatări, probleme identificate și/sau recomandări înaintate, precum și respectarea procedurii de transmitere a Raportului către Președintele și Consiliul ANCO;
  • întocmirea și prezentarea anuală a Raportului privind activitatea ANCO de către Consiliu, inclusiv cu aplicarea prevederilor din Capitolul 5 din Statutul ANCO, conform cărora Consiliul prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociației;

 Cu referire la pagina web:

  • actualizarea/publicarea informațiilor detaliate privind activitatea desfășurată de organizație.