2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Reuniune online dintre EUIPO, reprezentanții țărilor balcanice și Republica Moldova

21.06.2021

Pe 17 iunie curent, a avut loc o reuniune online dintre Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) și reprezentanții țărilor balcanice (Albania, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia) și Republica Moldova. Delegația Republicii Moldova a fost condusă de Directorul general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Viorel Iustin.

În cadrul întrevederii au fost abordate subiecte de interes pentru oficiile de proprietate intelectuală (PI), fiind realizat un schimb de opinii asupra ultimelor evoluții în domeniul PI. De asemenea, participanții la reuniune au realizat un schimb de idei privind prioritățile oficiilor de proprietate intelectuală în condițiile crizei actuale cauzate de noul coronavirus și perspectivele de dezvoltare a relațiilor de colaborare cu  EUIPO în perioada următoare.

Cei prezenți și-au arătat disponibilitatea de a-și consolida eforturile pentru depășirea dificultăților generate de COVID-19 și implementarea în continuare a proiectelor comune, cele mai importante dintre acestea fiind preluarea practicilor comune elaborate în cadrul Programului de Convergență al EUIPO, integrarea și utilizarea în cadrul procedurilor oficiilor de PI a instrumentelor EUIPO, precum DesignView, E-serach Plus etc.

Reprezentanții AGEPI au confirmat angajamentul Agenției de a depune și în continuare eforturi în vederea alinierii la standardele europene, apreciind deschiderea EUIPO de a susține Republica Moldova, inclusiv prin  integrarea în sistemele informaționale ale EUIPO, transpunerea legislației comunitare, consolidarea capacităților instituționale și umane ale oficiului de PI, acordarea de consultanță și implementarea unor proiecte comune. 

Conștientizând faptul că într-o lume globalizată, progresul este posibil numai prin cooperare și eforturi comune, AGEPI și-a exprimat interesul pentru extinderea colaborării cu EUIPO, statele membre și țările din regiunea balcanică și a salutat inițiativa EUIPO de a organiza reuniuni regionale pe subiecte de interes comun.

***

EUIPO este o agenție descentralizată a Uniunii Europene cu sediul la Alicante, Spania. Agenția gestionează înregistrarea mărcilor Uniunii Europene și a desenelor și modelelor industriale comunitare,  care  garantează  protecție  pentru  drepturile  de  proprietate intelectuală în toate statele membre ale UE. EUIPO desfășoară și activități de cooperare cu oficiile naționale și regionale pentru proprietate intelectuală din UE.